آخرین اخبار مدارس


01 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

30 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

30 بهمندبستان دخترانه سما

27 بهمندبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

ایران در عصر صفویه

محمدعلی علوی کیا

تاریخی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کتاب هوش عاطفی

دانیل گلمن

آیا هوش، موهبتی تغیی

دبستان دخترانه سما

دایره المعارف کودکان

دنیس شول

دایره المعارف

دبستان پسرانه سما

چمدانی پر از فراغت

جمعی از نویسندگان

سبک زندگی

دبستان دخترانه سما

نخستین اطلس بدن من

جمعی از نویسندگان

اطلس

دبستان پسرانه سما

یاد گیری 50نکات ایمنی در 15 دقیقه

علی اصغر سعید پناه

یاد گیری نکات ایمنی

دبستان دخترانه سما

دایره المعارف لاروس زندگی حیوانات

لاروس

دایره المعارف

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

فرهنگ تفاهم در رابطه با فرزندان

تامس گوردون

والدین و فرزندان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ضرب المثل ها و داستانهایشان

الهه رشمه

معنی ضربالمثل ها

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تفکر

سایمون بلک برن

اخلاقی -فلسفی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

شعر معاصر

عزیزی

شعر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تفکر

سایمون بلک برن

اخلاقی -فلسفی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محسن مرادی

مسابقه: انشاء نماز

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نرگس نوزعيم

مسابقه: موسیقی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

کیومرث خالقی

مسابقه: عکاسی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیر رضا رمضانخانی

مسابقه: داستان نویسی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

رومینا برخورداری

مسابقه: اختراع میکروسکوپ

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علی قربانپور

مسابقه: نوازندگی/گیتار

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا قلیچی

مسابقه: اختراع بازی سرگرمی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد سفیدگری خامنه

مسابقه: نقد ادبی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علیرضا سمسارها

مسابقه: نوازندگی/ویولون

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سید نیما صفوی

مسابقه: نوازندگی/اّرگ

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سامیه فضلی

مسابقه: مقاله نویسی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دانیال باقری

مسابقه: نوازندگی/پیانو

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نغمه باقری

پرنده ی هدایت پذیر از راه دور

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فصلنامه دانش آموزان پایه نهم

فصلنامه گروهی دانش آموزان با مدیریت دبیر پیامهای آسمانی خانم کریم پور

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ملینا یحیایی

قلب

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

نازنين زهرا رضوي

1389/12/01

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نيوشا عابديني

1380/12/06

دبستان دخترانه سما

آرميتا يزدي

1387/12/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پيمان جامه

1382/12/06

دبستان پسرانه سما

آرين حقيقت طلب

1391/12/01

دبستان پسرانه سما

پارسا هوشياري مقانلو

1384/12/03

دبستان پسرانه سما

محمدرضا باقري نسب

1384/12/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرين طالبي

1381/12/05

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ستايش يزداني

1381/12/04