آخرین اخبار مدارس


06 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

03 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

03 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

03 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

03 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

02 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دانش آموز یک دقیقه ای

فاطمه زری نیا با مقدمه و نظارت

مطالعه و فراگیری اصولی و موفقیت تحصیلی

دبستان پسرانه سما

چمدانی پر از فراغت

جمعی از نویسندگان

سبک زندگی

دبستان دخترانه سما

نخستین دایره المعارف من

انتشارات کینگ فیشر

دایره المعارف

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سخنی با دیوار

صادق میر معینی

خاطرات

دبستان دخترانه سما

سلول ها

فرانسیس هالتون

علمی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سخنی با دیوار

صادق میر معینی

خاطرات

دبستان دخترانه سما

قصه های شیرین کلیله و دمنه

بازنویس داود لطف اله

ادبی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

پله پله تا موفقیت

عبدالرضا بهین

اضطراب امتحان/روش مطالعه /حافظهو...

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

شعر معاصر

عزیزی

شعر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

شازده کوچولو

آنتوان دو سنت اگزوپری

رمان

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

قابیلیان

صادق میر معینی/

کتاب قابیلیان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دانش اموزان با مشکلات عاطفی و رفتاری

روی هروارت

آشنایی با مشکلات فرزندان و دانش اموزان

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

دانيال عباسي

مسابقه: نقاشي

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

آرين يكه خاني

مسابقه: تكواندو

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

آرين يكه خاني

مسابقه: مسابقات كونگ فو

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

الهه قلیچی

مسابقه: دو میدانی 600 متر

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

سيد شايان حسيني

مسابقه: نقاشي

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

الهه قلیچی

مسابقه: مسابقه تکواندو

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

مانی حسینی

مسابقه: مسابقه قصه گویی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

ايليا خان محمدي

مسابقه: نقاشي

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

پارسا خاني

مسابقه: نقاشي

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

ماني حسيني

مسابقه: نقاشي

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دانش آموزان ناحیه 3

برگزاری مراسم استقبال از ریاست جمهوری

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه همتي

1378/02/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دانيال صادقي

1381/02/06

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدطاها طاهري

1379/02/04

دبستان دخترانه سما

سيده تسنيم فضل هاشمي

1386/02/01

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

درسا تاجيك

1380/02/02

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ارمغان بهرامي

1380/02/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پارميس گشايشي

1381/02/01

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

برديا تقي پور

1379/02/08

دبستان پسرانه سما

شايان شاكري قلعه سفيدي

1385/02/04

دبستان دخترانه سما

مهرشيد شاهوند

1388/02/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدي زارع

1383/02/07

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دلارام دريساوي جرفيان

1379/02/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

كيارش لطفي

1381/02/04

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سوگند فرازاني

1382/02/08

دبستان پسرانه سما

جمشيد قرباني سياهكل

1386/02/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد اميني

1381/02/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدطاها اناري بزچلويي

1381/02/02

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ديانوش فروتن

1383/02/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سيدمحمدامين معنوي

1382/02/08