آخرین اخبار مدارس


30 آباندبستان پسرانه سما

30 آباندبستان پسرانه سما

30 آباندبستان پسرانه سما

29 آباندبستان پسرانه سما

29 آباندبستان پسرانه سما

29 آباندبستان پسرانه سما

28 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کتاب هوش عاطفی

دانیل گلمن

آیا هوش، موهبتی تغیی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دیوان رهی معیری

محمد حسین معیری

ادبی

دبستان پسرانه سما

کلید طلایی تربیت فرزندان

فرشته گودرزی

رفتار والدین

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

من چه کاره شوم ؟شغل یابی برای جوانان/

دکتر پل پاورز

روان شناسی /

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کلیدر

محمود دولت‌آبادی،

روایت زندگی یک خانواده

دبستان دخترانه سما

نخستین اطلس جغرافی من

جمعی از نویسندگان

اطلس

دبستان دخترانه سما

دایره المعارف پاسخ به چراهای من

لور کاربوناک-فرانسوا دوگی بر

دایره المعارف

دبستان دخترانه سما

دایره المعارف کودکان

دنیس شول

دایره المعارف

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دانشمندان بزرگ

جین بتل

تاریخی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

فرهنگ تفاهم در رابطه با فرزندان

تامس گوردون

والدین و فرزندان

دبستان دخترانه سما

ایران در عصر قاجاریه

زهرا مروتی

تاریخی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تاریخچه زمان از انفجار بزرگ تا سیاهچاله ها

استیون هاوکینگ

تاریخچه زمان

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

پرهام بختياري

1390/09/02

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سارينا امين زاده

1380/09/06

دبستان پسرانه سما

محمدكسري ولي پور

1387/09/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدرضا روتيوندغياثوند

1382/09/03

دبستان پسرانه سما

مهراد ميرزائي دم آبي

1388/09/05

دبستان پسرانه سما

آرش كشكولي نالياشري

1390/09/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرمين باجلان

1384/09/06