آخرین اخبار مدارس


01 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

01 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

24 دیدبستان دخترانه سما

22 دیدبستان پسرانه سما

22 دیدبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

غلبه بر افسردگی و اضطراب

دکتر پیمان آزاد

افسردگی و اضطراب

دبستان دخترانه سما

دستگاه مغز و اعصاب

فرانسیس هالتون

علمی

دبستان دخترانه سما

دایره المعارف لاروس دریا

لاروس

دایره المعارف

دبستان دخترانه سما

نخستین اطلس جغرافی من

جمعی از نویسندگان

اطلس

دبستان پسرانه سما

222نکته برای پدران ومادران

دکتر مرتضی مجدفر -ابراهیم اصلا

راهنمایی برای یادگیر

دبستان دخترانه سما

دایره المعارف لاروس زندگی حیوانات

لاروس

دایره المعارف

دبستان پسرانه سما

کلید طلایی تربیت فرزندان

فرشته گودرزی

رفتار والدین

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

قابیلیان

صادق میر معینی/

خاطرات و پندها

دبستان دخترانه سما

سلول ها

فرانسیس هالتون

علمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تاریخچه تقریبا همه چیز

بیل برایسون

موضوعات علمی

دبستان دخترانه سما

نخستین دایره المعارف من

انتشارات کینگ فیشر

دایره المعارف

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کلیدر

محمود دولت‌آبادی،

روایت زندگی یک خانواده

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

آرتان نیک پر

مسابقه: مسابقه

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

آرین یکه خانی

مسابقه: مسابقه

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سوگند نوميري

1379/11/05

دبستان پسرانه سما

برديا بردانيا

1386/11/04

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سهند رنجبري پور

1379/11/04

دبستان دخترانه سما

زهرا زارع نيري

1385/11/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

هومن اظهري

1383/11/01

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پگاه برهاني

1379/11/05

دبستان پسرانه سما

امير علي مراد طلب

1389/11/05

دبستان دخترانه سما

دينا ثابت باشلقي

1388/11/04

دبستان پسرانه سما

مهدي مرادي رحيم آبادي

1388/11/04

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مائده اشرفي مقدم

1380/11/02