آخرین اخبار مدارس


20 خرداددبیرستان دوره دوم پسرانه سما

23 خرداددبیرستان دوره دوم پسرانه سما

23 خرداددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

17 خرداددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

27 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

26 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

24 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

ماهیچه ها

فرانسیس هالتون

علمی

دبستان دخترانه سما

دایره المعارف کودکان

دنیس شول

دایره المعارف

دبستان دخترانه سما

نخستین دایره المعارف من

انتشارات کینگ فیشر

دایره المعارف

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کتاب هوش عاطفی

دانیل گلمن

آیا هوش، موهبتی تغیی

دبستان دخترانه سما

ایران در عصر صفویه

محمدعلی علوی کیا

تاریخی

دبستان دخترانه سما

راز حیات

فرانسیس هالتون

علمی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

شیطان مامور گمراهی

محمدي محمد حسين

کتاب شیطان مامور گمراهی (در کتابخانه موجود است)

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

پله پله تا موفقیت

عبدالرضا بهین

اضطراب امتحان/روش مطالعه /حافظهو...

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

الکترونیک لیزر

جوزف تامس وردین

موضوعات علمی

دبستان دخترانه سما

نخستین اطلس بدن من

جمعی از نویسندگان

اطلس

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تاریخچه زمان از انفجار بزرگ تا سیاهچاله ها

استیون هاوکینگ

تاریخچه زمان

دبستان پسرانه سما

یاد گیری 50نکات ایمنی در 15 دقیقه

علی اصغر سعید پناه

یاد گیری نکات ایمنی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

الهه قلیچی

مسابقه: مسابقه تکواندو

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

پارسا خاني

مسابقه: نقاشي

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

یسنا شیخ حسنی

مسابقه: محاسبات ذهنی(چرتکه)

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

رعنا شعبانی

مسابقه: کاریکاتور

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

عسل یار احمدی

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

مهتا میرزایی

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

حدیث صدیقی

مسابقه: کاریکاتور

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

دانيال عباسي

مسابقه: نقاشي

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

هلیا اسسماعیلی

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

رومینا برخورداری

مسابقه: مسابقات بین المللی کانگورو

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

ماني حسيني

مسابقه: نقاشي

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

عسل یار احمدی

مسابقه: کتابخوانی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دانش آموزان ناحیه 3

برگزاری مراسم استقبال از ریاست جمهوری

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

سئلما قاسمي جمال آبادي

1387/04/06

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سيده سارا برقعي

1378/04/06

دبستان پسرانه سما

محمد طاها احمدي

1387/04/02

دبستان پسرانه سما

امير مهدي احمدي

1389/04/04

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ناديا وادي

1381/04/01

دبستان دخترانه سما

فاطيما رسايي

1385/04/08

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علي رجبي كيا

1379/04/06

دبستان دخترانه سما

راشين حائري مطلق

1385/04/04

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

عطيه خلج زاده

1380/04/07

دبستان پسرانه سما

آرشام سلطان زاده مقدم شهرستاني

1388/04/07

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سيده فاطمه عبادي

1378/04/06

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مارال يحيايي كلشتري

1381/04/07

دبستان دخترانه سما

ركسانا برزگربنادكوكي

1387/04/02

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هستي دشت

1383/04/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آيدا يزدي

1382/04/02

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

حنانه خالقيان

1378/04/06

دبستان دخترانه سما

پريسا پوريوسفي

1389/04/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آريا مهدوي اهل تبريز

1382/04/05