آخرین اخبار مدارس


05 تیردبیرستان دوره اول دخترانه سما

22 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

17 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

17 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

15 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

ماهیچه ها

فرانسیس هالتون

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دیوان رهی معیری

محمد حسین معیری

ادبی

دبستان دخترانه سما

دستگاه مغز و اعصاب

فرانسیس هالتون

علمی

دبستان دخترانه سما

دایره المعارف لاروس همه چیز درباره زمین

لاروس

دایره المعارف

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

زندگی جاوید و حیات اخروی

شهید مطهری

مذهبی

دبستان دخترانه سما

ایران در عصر قاجاریه

زهرا مروتی

تاریخی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

زندگینامه شهید همت

محمد عزیزی

کتاب زندگینامه شهید همت (خاطراتش باحاله)

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مجموعه کتاب‌های بلوغ

شاهین برادران.

بلوغ

دبستان پسرانه سما

222نکته برای پدران ومادران

دکتر مرتضی مجدفر -ابراهیم اصلا

راهنمایی برای یادگیر

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سخنی با دیوار

صادق میر معینی

خاطرات

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

داستان راستان

استاد شهید علامه مرتضی مطهری

اخلاقی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

شعر معاصر

عزیزی

شعر

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

آرتان نیک پر

مسابقه: مسابقه

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

پارسا جهانشاهي

مسابقه: نهج البلاغه

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه سما

آرین یکه خانی

مسابقه: مسابقه

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سينا آشنا

مسابقه: عكاسي

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اميرحسين جهازي

مسابقه: نقاشي

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد سفيدگري خامنه

مسابقه: نشريه الكترونيكي

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

حسين نوري

مسابقه: موسيقي

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

عليرضا صادقي

مسابقه: نشريه الكترونيكي

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

بهراد بلوريان

مسابقه: نهج البلاغه

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد سفيدگري خامنه

مسابقه: نشريه الكترونيك

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

آرمين نصيري

مسابقه: نشريه الكترونيكي

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

آرين عزيزي

مسابقه: موسيقي (گيتار)

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

علي آزادي

1388/06/01

دبستان پسرانه سما

امير علي خدري

1388/06/01

دبستان دخترانه سما

رها ناصرزعيم

1389/06/04

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مينا آقائي

1380/06/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدعلي زحمت

1383/06/03

دبستان پسرانه سما

اميررضا نجمي

1386/06/06

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مصطفي نور

1380/06/01

دبستان دخترانه سما

روشا مؤمني راد

1392/06/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرعلي ايماني

1383/06/08

دبستان پسرانه سما

محمدامين محقق

1391/06/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ياشار سلطاني جاويدان

1384/06/06

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهديه ايماني

1384/06/07

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه حسني شورهء

1381/06/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدسينا موسي پور

1385/06/07

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آتنا قرباني گليجان

1381/06/03

دبستان پسرانه سما

اميرعلي قزويني

1387/06/06

دبستان دخترانه سما

مهديس فيروزبخت

1388/06/07

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سبا دلاوري

1380/06/05

دبستان دخترانه سما

درسا فرهنگ پناه

1392/06/04

دبستان پسرانه سما

حامي نيك روان شلماني

1387/06/07