آخرین اخبار مدارس


31 فروردیندبستان پسرانه سما

31 فروردیندبستان پسرانه سما

27 فروردیندبستان پسرانه سما

27 فروردیندبستان پسرانه سما

27 فروردیندبستان پسرانه سما

27 فروردیندبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

پله پله تا موفقیت

عبدالرضا بهین

اضطراب امتحان/روش مطالعه /حافظهو...

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

شیطان مامور گمراهی

محمدي محمد حسين

کتاب شیطان مامور گمراهی (در کتابخانه موجود است)

دبستان دخترانه سما

دایره المعارف علوم

پاسکال شوول

دایره المعارف

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

داستان راستان

استاد شهید علامه مرتضی مطهری

اخلاقی

دبستان دخترانه سما

ماهیچه ها

فرانسیس هالتون

علمی

دبستان دخترانه سما

نخستین اطلس جانوران

دیوید برنی-لیندا گملین

اطلس

دبستان پسرانه سما

غلبه بر افسردگی و اضطراب

دکتر پیمان آزاد

افسردگی و اضطراب

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

شعر معاصر

عزیزی

شعر

دبستان دخترانه سما

چرا و چگونه

ویتوس.ب.دروشر

علمی

دبستان دخترانه سما

نخستین دایره المعارف من

انتشارات کینگ فیشر

دایره المعارف

دبستان پسرانه سما

کلید طلایی تربیت فرزندان

فرشته گودرزی

رفتار والدین

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

لویی پاستور: پدر پزشکی مدرن

بورلی برچ

تاریخی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

nhka Hl,chk

مسابقه: فرهنگی وهنری

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

آرین یکه خانی

مسابقه: مسابقه

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

آرتان نیک پر

مسابقه: مسابقه

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

كسري قربانيان دوين

1385/02/06

دبستان دخترانه سما

ستايش صادقي

1392/02/04

دبستان دخترانه سما

نارين حسن نيا

1390/02/07

دبستان پسرانه سما

برديا كاردان

1389/02/07

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

كيارش لطفي

1381/02/04

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد اميني

1381/02/01

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدطاها اناري بزچلويي

1381/02/02

دبستان دخترانه سما

سيده تسنيم فضل هاشمي

1386/02/01

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ارمغان بهرامي

1380/02/03

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

درسا تاجيك

1380/02/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

متين نجفي

1385/02/02