آخرین اخبار مدارس


24 خرداددبیرستان دوره دوم پسرانه سما

31 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

31 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

31 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

26 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

26 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

22 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

22 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دانش آموز یک دقیقه ای

فاطمه زری نیا با مقدمه و نظارت

مطالعه و فراگیری اصولی و موفقیت تحصیلی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تاریخچه تقریبا همه چیز

بیل برایسون

موضوعات علمی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

زندگینامه شهید همت

محمد عزیزی

کتاب زندگینامه شهید همت (خاطراتش باحاله)

دبستان دخترانه سما

نخستین اطلس جانوران

دیوید برنی-لیندا گملین

اطلس

دبستان دخترانه سما

نخستین دایره المعارف من

انتشارات کینگ فیشر

دایره المعارف

دبستان دخترانه سما

چرا و چگونه

ویتوس.ب.دروشر

علمی

دبستان دخترانه سما

نخستین اطلس بدن من

جمعی از نویسندگان

اطلس

دبستان دخترانه سما

ماهیچه ها

فرانسیس هالتون

علمی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

زندگی جاوید و حیات اخروی

شهید مطهری

مذهبی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تاریخچه زمان از انفجار بزرگ تا سیاهچاله ها

استیون هاوکینگ

تاریخچه زمان

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سخنی با دیوار

صادق میر معینی

خاطرات

دبستان پسرانه سما

بهداشت و سلامت

آنجلا رویستون

ایمنی و بهداشت

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیرعلی آقا مجیدی

مسابقه: دف

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محسن مرادی

مسابقه: انشاء نماز

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علی قربانپور

مسابقه: نوازندگی/گیتار

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرین بروجردیان

مسابقه: گیتار

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هستی دشت بین

مسابقه: جشنواره خوارزمی زبان

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نرگس نوزعيم

مسابقه: موسیقی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرمان مقدسیان

مسابقه: داستان کوتاه

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شمیسا ناصرترابی

مسابقه: جشنواره خوارزمی زبان

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیر رضا رمضانخانی

مسابقه: داستان نویسی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا قلیچی

مسابقه: اختراع بازی سرگرمی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سامیه فضلی

مسابقه: مقاله نویسی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علیرضا سمسارها

مسابقه: نوازندگی/ویولون

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سیده سولماز حسینی مقدم

نیروهای شناوری ارشمیدسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ملینا یحیایی

قلب

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فصلنامه دانش آموزان پایه نهم

فصلنامه گروهی دانش آموزان با مدیریت دبیر پیامهای آسمانی خانم کریم پور

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

اندیا ناصر ترابی

پلاسما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سیده سولماز حسینی مقدم

ارشمیدس

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نغمه باقری

پرنده ی هدایت پذیر از راه دور

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اميرعلي مالمير

1381/03/26

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پارميس دشتي

1384/03/29

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رضا خالقي

1382/03/25

دبستان دخترانه سما

هليا روشني

1390/03/30

دبستان دخترانه سما

مهديس صدقي گشتي

1391/03/25

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هستي نعمتي

1384/03/31

دبستان دخترانه سما

هليا حسني دوآسبري

1390/03/29

دبستان دخترانه سما

آتوسا تقي زاده وردوق

1385/03/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرمان حمزه

1382/03/26

دبستان پسرانه سما

آرين ملاصالحي

1386/03/28

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

رومينا برخورداري ونستان

1384/03/28

دبستان دخترانه سما

نازنين كوثر يوسفي نژاد

1390/03/31

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سيده نيوشا نويدي

1380/03/31

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نارينا فتحي

1382/03/23

دبستان پسرانه سما

ايليا مطلبي

1389/03/25

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

صبا سلطاني

1379/03/28

دبستان پسرانه سما

محمد مهدي پناهي گلستان

1389/03/27

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

يسنا ميرزائي ننجي

1381/03/23