آخرین اخبار مدارس


02 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

02 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

02 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

02 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

02 بهمندبستان دخترانه سما

29 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

222نکته برای پدران ومادران

دکتر مرتضی مجدفر -ابراهیم اصلا

راهنمایی برای یادگیر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مبانی کامپیوتر و الگوریتم ها

عین الله جعفرنژادقمی

موضوعات علمی

دبستان دخترانه سما

ایران در عصر صفویه

محمدعلی علوی کیا

تاریخی

دبستان دخترانه سما

ایران در عصر قاجاریه

زهرا مروتی

تاریخی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

عشق و نفرت

محمود دولت‌آبادی،

(زندگي طوفاني لئو و

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

شیطان مامور گمراهی

محمدي محمد حسين

کتاب شیطان مامور گمراهی (در کتابخانه موجود است)

دبستان پسرانه سما

راهنمای درس هنر

چندین نویسنده

درس هنر دوره ابتدایی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

املت دسته دار

ناصر فیض

شعر طنز

دبستان دخترانه سما

دایره المعارف لاروس زندگی حیوانات

لاروس

دایره المعارف

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تاریخچه تقریبا همه چیز

بیل برایسون

موضوعات علمی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

پاداش صبر

لیلا جوادی

ادبی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سخنی با دیوار

صادق میر معینی

خاطرات

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

آرين يكه خاني

مسابقه: تكواندو

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

الهه قلیچی

مسابقه: مسابقه تکواندو

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

مانی حسینی

مسابقه: مسابقه قصه گویی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دانش آموزان ناحیه 3

برگزاری مراسم استقبال از ریاست جمهوری

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرمحمد هداوند

1380/11/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رضا علي پور

1381/11/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ابوالفضل محمدولي زاده

1381/11/08

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پگاه برهاني

1379/11/05

دبستان پسرانه سما

برديا بردانيا

1386/11/04

دبستان دخترانه سما

پريا شاكري

1383/11/04

دبستان پسرانه سما

اميرحسين احمدي خو

1387/11/08

دبستان پسرانه سما

ارشيا سوري

1388/11/04

دبستان پسرانه سما

امير علي رحيمي

1387/11/04

دبستان پسرانه سما

هومن اظهري

1383/11/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدپارسا رضائي

1381/11/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مائده اشرفي مقدم

1380/11/02

دبستان پسرانه سما

پرهام خوشه كار

1386/11/06

دبستان پسرانه سما

پارسا ميرزاآقا

1383/11/03

دبستان دخترانه سما

نرگس درويشي زانوس

1384/11/4

دبستان پسرانه سما

امير علي مراد طلب

1389/11/05

دبستان پسرانه سما

مهدي مرادي رحيم آبادي

1388/11/04