آخرین اخبار مدارس


02 اسفنددبستان دخترانه سما

02 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

02 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

24 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

27 بهمندبستان پسرانه سما

27 بهمندبستان پسرانه سما

17 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

24 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

دستگاه گردش خون

فرانسیس هالتون

علمی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

زندگی جاوید و حیات اخروی

شهید مطهری

مذهبی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

شعر معاصر

عزیزی

شعر

دبستان دخترانه سما

راز حیات

فرانسیس هالتون

علمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

الکترونیک لیزر

جوزف تامس وردین

موضوعات علمی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

من چه کاره شوم ؟شغل یابی برای جوانان/

دکتر پل پاورز

روان شناسی /

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کتاب هوش عاطفی

دانیل گلمن

آیا هوش، موهبتی تغیی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نماز و روزه از دیدگاه علمی

مهسا سادات شریفی

مذهبی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

55 پرسش و پاسخ درباره‌ نماز.

حیدری ابهری

نماز

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تربیت بدون فریاد

هال ادوارد رانکل

کتاب تربیت بدون فریاد

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دانشمندان بزرگ

جین بتل

تاریخی

دبستان پسرانه سما

راهنمای درس هنر

چندین نویسنده

درس هنر دوره ابتدایی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

مانی حسینی

مسابقه: مسابقه قصه گویی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

آرين يكه خاني

مسابقه: تكواندو

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

الهه قلیچی

مسابقه: مسابقه تکواندو

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دانش آموزان ناحیه 3

برگزاری مراسم استقبال از ریاست جمهوری

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پيمان جامه

1382/12/06

دبستان پسرانه سما

محمد محمدپورشيخلو

1383/12/04

دبستان پسرانه سما

پارسا هوشياري مقانلو

1384/12/03

دبستان پسرانه سما

امين محمدپورشيخلو

1383/12/04

دبستان پسرانه سما

محمدصالح برادران ماجلان

1385/12/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرين طالبي

1381/12/05

دبستان دخترانه سما

آرميتا يزدي

1387/12/07

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

شيوا توكلي

1377/12/05

دبستان دخترانه سما

ازل ابوالقاسمي

1383/12/03

دبستان پسرانه سما

محمدرضا باقري نسب

1384/12/03