آخرین اخبار مدارس


23 اسفنددبستان دخترانه سما

09 اسفنددبستان پسرانه سما

09 اسفنددبستان پسرانه سما

09 اسفنددبستان پسرانه سما

09 اسفنددبستان پسرانه سما

09 اسفنددبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

نخستین اطلس بدن من

جمعی از نویسندگان

اطلس

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دانش آموز یک دقیقه ای

فاطمه زری نیا با مقدمه و نظارت

مطالعه و فراگیری اصولی و موفقیت تحصیلی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

الکترونیک لیزر

جوزف تامس وردین

موضوعات علمی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

قابیلیان

صادق میر معینی/

خاطرات و پندها

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کتاب هوش عاطفی

دانیل گلمن

آیا هوش، موهبتی تغیی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

فرهنگ تفاهم در رابطه با فرزندان

تامس گوردون

والدین و فرزندان

دبستان دخترانه سما

دستگاه مغز و اعصاب

فرانسیس هالتون

علمی

دبستان پسرانه سما

راهنمای درس هنر

چندین نویسنده

درس هنر دوره ابتدایی

دبستان دخترانه سما

راز حیات

فرانسیس هالتون

علمی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

پاداش صبر

لیلا جوادی

ادبی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

لویی پاستور: پدر پزشکی مدرن

بورلی برچ

تاریخی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تاریخچه تقریبا همه چیز

بیل برایسون

موضوعات علمی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

الهه قلیچی

مسابقه: دو میدانی 600 متر

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

آرين يكه خاني

مسابقه: تكواندو

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

الهه قلیچی

مسابقه: مسابقه تکواندو

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

آرين يكه خاني

مسابقه: مسابقات كونگ فو

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

مانی حسینی

مسابقه: مسابقه قصه گویی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دانش آموزان ناحیه 3

برگزاری مراسم استقبال از ریاست جمهوری

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ياسمن محمدي

1383/01/04

دبستان پسرانه سما

متين نعمت جو

1387/01/06

دبستان پسرانه سما

برديا كاردان

1389/01/07

دبستان پسرانه سما

پارسا مهدي پور

1389/01/07

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

ارشيا جمشيدي

1379/01/07

دبستان پسرانه سما

دانيال عباسي

1385/01/08

دبستان پسرانه سما

ارشيا حاجي زاده

1386/01/06

دبستان پسرانه سما

پرهام هوشياري مغانلو

1388/01/07

دبستان دخترانه سما

رومينا برخورداري ونستان

1384/01/01

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دريا كاظمي زاده

1379/01/06

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مائده سهرابي

1379/01/06

دبستان دخترانه سما

سيده هستي سيدعليخاني

1387/01/07

دبستان پسرانه سما

هامان نوري

1387/01/07

دبستان دخترانه سما

ترنم سليماني

1389/01/08

دبستان پسرانه سما

امير پارسا اصغري

1387/01/03