آخرین اخبار مدارس


02 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

02 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

02 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

02 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

02 بهمندبستان دخترانه سما

29 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

دایره المعارف کودکان

دنیس شول

دایره المعارف

دبستان دخترانه سما

قصه های شیرین کلیله و دمنه

بازنویس داود لطف اله

ادبی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

املت دسته دار

ناصر فیض

شعر طنز

دبستان پسرانه سما

غلبه بر افسردگی و اضطراب

دکتر پیمان آزاد

افسردگی و اضطراب

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

جهان در پوست گردو: دنباله کتاب تاریخچه زمان

استیون هاوکینگ

تاریخچه زمان

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

قابیلیان

صادق میر معینی/

خاطرات و پندها

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تاریخچه تقریبا همه چیز

بیل برایسون

موضوعات علمی

دبستان پسرانه سما

بهداشت و سلامت

آنجلا رویستون

ایمنی و بهداشت

دبستان دخترانه سما

دایره المعارف لاروس همه چیز درباره زمین

لاروس

دایره المعارف

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

عشق و نفرت

محمود دولت‌آبادی،

(زندگي طوفاني لئو و

دبستان پسرانه سما

راهنمای درس هنر

چندین نویسنده

درس هنر دوره ابتدایی

دبستان دخترانه سما

نخستین اطلس بدن من

جمعی از نویسندگان

اطلس

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

الهه قلیچی

مسابقه: مسابقه تکواندو

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

آرين يكه خاني

مسابقه: تكواندو

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

مانی حسینی

مسابقه: مسابقه قصه گویی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دانش آموزان ناحیه 3

برگزاری مراسم استقبال از ریاست جمهوری

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

ارشيا سوري

1388/11/04

دبستان پسرانه سما

پرهام خوشه كار

1386/11/06

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پگاه برهاني

1379/11/05

دبستان پسرانه سما

برديا بردانيا

1386/11/04

دبستان پسرانه سما

اميرحسين احمدي خو

1387/11/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ابوالفضل محمدولي زاده

1381/11/08

دبستان پسرانه سما

مهدي مرادي رحيم آبادي

1388/11/04

دبستان دخترانه سما

نرگس درويشي زانوس

1384/11/4

دبستان پسرانه سما

هومن اظهري

1383/11/01

دبستان دخترانه سما

پريا شاكري

1383/11/04

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مائده اشرفي مقدم

1380/11/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرمحمد هداوند

1380/11/04

دبستان پسرانه سما

امير علي مراد طلب

1389/11/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رضا علي پور

1381/11/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدپارسا رضائي

1381/11/01

دبستان پسرانه سما

امير علي رحيمي

1387/11/04

دبستان پسرانه سما

پارسا ميرزاآقا

1383/11/03