آخرین اخبار مدارس


31 فروردیندبستان پسرانه سما

31 فروردیندبستان پسرانه سما

27 فروردیندبستان پسرانه سما

27 فروردیندبستان پسرانه سما

27 فروردیندبستان پسرانه سما

27 فروردیندبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

نخستین اطلس جغرافی من

جمعی از نویسندگان

اطلس

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سخنی با دیوار

صادق میر معینی

خاطرات

دبستان دخترانه سما

ایران در عصر قاجاریه

زهرا مروتی

تاریخی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دانش اموزان با مشکلات عاطفی و رفتاری

روی هروارت

آشنایی با مشکلات فرزندان و دانش اموزان

دبستان دخترانه سما

چرا و چگونه

ابرهار متسگر و مونیکا بویرر

علمی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تربیت بدون فریاد

هال ادوارد رانکل

کتاب تربیت بدون فریاد

دبستان پسرانه سما

222نکته برای پدران ومادران

دکتر مرتضی مجدفر -ابراهیم اصلا

راهنمایی برای یادگیر

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

من چه کاره شوم ؟شغل یابی برای جوانان/

دکتر پل پاورز

روان شناسی /

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

جهان در پوست گردو: دنباله کتاب تاریخچه زمان

استیون هاوکینگ

تاریخچه زمان

دبستان دخترانه سما

سلول ها

فرانسیس هالتون

علمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ضرب المثل ها و داستانهایشان

الهه رشمه

معنی ضربالمثل ها

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سخنی با دیوار

صادق میر معینی

خاطرات

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

آرین یکه خانی

مسابقه: مسابقه

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

آرتان نیک پر

مسابقه: مسابقه

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

nhka Hl,chk

مسابقه: فرهنگی وهنری

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

درسا تاجيك

1380/02/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

كسري قربانيان دوين

1385/02/06

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ارمغان بهرامي

1380/02/03

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد اميني

1381/02/01

دبستان دخترانه سما

ستايش صادقي

1392/02/04

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدطاها اناري بزچلويي

1381/02/02

دبستان دخترانه سما

نارين حسن نيا

1390/02/07

دبستان پسرانه سما

برديا كاردان

1389/02/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

متين نجفي

1385/02/02

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

كيارش لطفي

1381/02/04

دبستان دخترانه سما

سيده تسنيم فضل هاشمي

1386/02/01