آخرین اخبار مدارس


20 خرداددبیرستان دوره دوم پسرانه سما

23 خرداددبیرستان دوره دوم پسرانه سما

23 خرداددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

17 خرداددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

27 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

26 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

24 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

فرهنگ تفاهم در رابطه با فرزندان

تامس گوردون

والدین و فرزندان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کتاب هوش عاطفی

دانیل گلمن

آیا هوش، موهبتی تغیی

دبستان دخترانه سما

دستگاه تنفس

فرانسیس هالتون

علمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

شازده کوچولو

آنتوان دو سنت اگزوپری

رمان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

الکترونیک لیزر

جوزف تامس وردین

موضوعات علمی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

شعر معاصر

عزیزی

شعر

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

پله پله تا موفقیت

عبدالرضا بهین

اضطراب امتحان/روش مطالعه /حافظهو...

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

املت دسته دار

ناصر فیض

شعر طنز

دبستان دخترانه سما

نخستین اطلس جغرافی من

جمعی از نویسندگان

اطلس

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کلیدر

محمود دولت‌آبادی،

روایت زندگی یک خانواده

دبستان دخترانه سما

دستگاه مغز و اعصاب

فرانسیس هالتون

علمی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

من چه کاره شوم ؟شغل یابی برای جوانان/

دکتر پل پاورز

روان شناسی /

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

ستایش شریفی

مسابقه: مسابقات بین المللی کانگورو

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

سيد شايان حسيني

مسابقه: نقاشي

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

آرين يكه خاني

مسابقه: تكواندو

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

رومینا برخورداری

مسابقه: مسابقات بین المللی کانگورو

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

ملیسا خلج

مسابقه: مسابقات بین المللی کانگورو

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

حدیث صدیقی

مسابقه: کاریکاتور

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

عسل یار احمدی

مسابقه: کتابخوانی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

شکیلا شعبانی

مسابقه: مسابقات بین المللی کانگورو

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

رومینا برخورداری

مسابقه: کاریکاتور

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

پانیذ میرهادی

مسابقه: کتابخوانی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

آیلین جعفری زاده

مسابقه: پرسش مهر

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

الهه قلیچی

مسابقه: دو میدانی

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دانش آموزان ناحیه 3

برگزاری مراسم استقبال از ریاست جمهوری

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

حنانه خالقيان

1378/04/06

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مارال يحيايي كلشتري

1381/04/07

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ناديا وادي

1381/04/01

دبستان دخترانه سما

سئلما قاسمي جمال آبادي

1387/04/06

دبستان پسرانه سما

محمد طاها احمدي

1387/04/02

دبستان دخترانه سما

پريسا پوريوسفي

1389/04/06

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علي رجبي كيا

1379/04/06

دبستان پسرانه سما

امير مهدي احمدي

1389/04/04

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آيدا يزدي

1382/04/02

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

عطيه خلج زاده

1380/04/07

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سيده فاطمه عبادي

1378/04/06

دبستان دخترانه سما

راشين حائري مطلق

1385/04/04

دبستان دخترانه سما

فاطيما رسايي

1385/04/08

دبستان پسرانه سما

آرشام سلطان زاده مقدم شهرستاني

1388/04/07

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سيده سارا برقعي

1378/04/06

دبستان دخترانه سما

ركسانا برزگربنادكوكي

1387/04/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آريا مهدوي اهل تبريز

1382/04/05

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هستي دشت

1383/04/01