آخرین اخبار مدارس


02 اسفنددبستان دخترانه سما

02 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

02 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

24 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

27 بهمندبستان پسرانه سما

27 بهمندبستان پسرانه سما

17 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

24 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

زندگی جاوید و حیات اخروی

شهید مطهری

مذهبی

دبستان دخترانه سما

نخستین اطلس جانوران

دیوید برنی-لیندا گملین

اطلس

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مجموعه کتاب‌های بلوغ

شاهین برادران.

بلوغ

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کتاب هوش عاطفی

دانیل گلمن

آیا هوش، موهبتی تغیی

دبستان پسرانه سما

کلید طلایی تربیت فرزندان

فرشته گودرزی

رفتار والدین

دبستان پسرانه سما

غلبه بر افسردگی و اضطراب

دکتر پیمان آزاد

افسردگی و اضطراب

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

عشق و نفرت

محمود دولت‌آبادی،

(زندگي طوفاني لئو و

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

لویی پاستور: پدر پزشکی مدرن

بورلی برچ

تاریخی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دانشمندان بزرگ

جین بتل

تاریخی

دبستان پسرانه سما

سواد مالی برای کودکان

دکتر محرم اقا زاده

ر اموزش سواد مالی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تاریخچه زمان از انفجار بزرگ تا سیاهچاله ها

استیون هاوکینگ

تاریخچه زمان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کلیدر

محمود دولت‌آبادی،

روایت زندگی یک خانواده

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

مانی حسینی

مسابقه: مسابقه قصه گویی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

الهه قلیچی

مسابقه: مسابقه تکواندو

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

آرين يكه خاني

مسابقه: تكواندو

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دانش آموزان ناحیه 3

برگزاری مراسم استقبال از ریاست جمهوری

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پيمان جامه

1382/12/06

دبستان پسرانه سما

محمدصالح برادران ماجلان

1385/12/01

دبستان پسرانه سما

امين محمدپورشيخلو

1383/12/04

دبستان پسرانه سما

محمد محمدپورشيخلو

1383/12/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرين طالبي

1381/12/05

دبستان دخترانه سما

آرميتا يزدي

1387/12/07

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

شيوا توكلي

1377/12/05

دبستان پسرانه سما

پارسا هوشياري مقانلو

1384/12/03

دبستان پسرانه سما

محمدرضا باقري نسب

1384/12/03

دبستان دخترانه سما

ازل ابوالقاسمي

1383/12/03