آخرین اخبار مدارس


22 مهردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

21 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

21 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

21 مهردبستان پسرانه سما

21 مهردبستان پسرانه سما

21 مهردبستان پسرانه سما

21 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دانش اموزان با مشکلات عاطفی و رفتاری

روی هروارت

آشنایی با مشکلات فرزندان و دانش اموزان

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

زندگینامه شهید همت

محمد عزیزی

کتاب زندگینامه شهید همت (خاطراتش باحاله)

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

شعر معاصر

عزیزی

شعر

دبستان دخترانه سما

نخستین اطلس جانوران

دیوید برنی-لیندا گملین

اطلس

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سخنی با دیوار

صادق میر معینی

خاطرات

دبستان پسرانه سما

چمدانی پر از فراغت

جمعی از نویسندگان

سبک زندگی

دبستان دخترانه سما

دایره المعارف لاروس دریا

لاروس

دایره المعارف

دبستان دخترانه سما

نخستین اطلس جغرافی من

جمعی از نویسندگان

اطلس

دبستان دخترانه سما

نخستین دایره المعارف من

انتشارات کینگ فیشر

دایره المعارف

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تاریخچه تقریبا همه چیز

بیل برایسون

موضوعات علمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ضرب المثل ها و داستانهایشان

الهه رشمه

معنی ضربالمثل ها

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دانش آموز یک دقیقه ای

فاطمه زری نیا با مقدمه و نظارت

مطالعه و فراگیری اصولی و موفقیت تحصیلی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

آريا صفر

1388/07/25

دبستان پسرانه سما

پارسا سامع كريمي

1386/07/24

دبستان پسرانه سما

پويا رضواني

1387/07/23

دبستان پسرانه سما

مبين خاكي نهاد

1385/07/30

دبستان پسرانه سما

كسري سامع كريمي

1390/07/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

شهام غلاملو

1384/07/24