آخرین اخبار مدارس


20 شهریوردبستان پسرانه سما

20 شهریوردبستان پسرانه سما

20 شهریوردبستان پسرانه سما

19 شهریوردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

19 شهریوردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

19 شهریوردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

19 شهریوردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

19 شهریوردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

04 شهریوردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

26 تیردبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

دایره المعارف کودکان

دنیس شول

دایره المعارف

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سخنی با دیوار

صادق میر معینی

خاطرات

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

لویی پاستور: پدر پزشکی مدرن

بورلی برچ

تاریخی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تربیت بدون فریاد

هال ادوارد رانکل

کتاب تربیت بدون فریاد

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دانشمندان بزرگ

جین بتل

تاریخی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

زندگینامه شهید همت

محمد عزیزی

کتاب زندگینامه شهید همت (خاطراتش باحاله)

دبستان دخترانه سما

ایران در عصر قاجاریه

زهرا مروتی

تاریخی

دبستان پسرانه سما

222نکته برای پدران ومادران

دکتر مرتضی مجدفر -ابراهیم اصلا

راهنمایی برای یادگیر

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

قابیلیان

صادق میر معینی/

کتاب قابیلیان

دبستان پسرانه سما

کلید طلایی تربیت فرزندان

فرشته گودرزی

رفتار والدین

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

بر فراز آشیانه عنقا

انوری

خاطره

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

جهان در پوست گردو: دنباله کتاب تاریخچه زمان

استیون هاوکینگ

تاریخچه زمان

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرمان مقدسیان

مسابقه: داستان کوتاه

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

رومینا برخورداری

مسابقه: اختراع میکروسکوپ

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علی قربانپور

مسابقه: نوازندگی/گیتار

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دانیال باقری

مسابقه: نوازندگی/پیانو

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد سفیدگری خامنه

مسابقه: نقد ادبی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهبد یوسف زاده

مسابقه: عکاسی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هستی دشت بین

مسابقه: جشنواره خوارزمی زبان

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا قلیچی

مسابقه: اختراع بازی سرگرمی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرین بروجردیان

مسابقه: گیتار

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شمیسا ناصرترابی

مسابقه: جشنواره خوارزمی زبان

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هستی دشت بین

مسابقه: جشنواره خوارزمی زبان

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیرعلی آقا مجیدی

مسابقه: دف

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نغمه باقری

پرنده ی هدایت پذیر از راه دور

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سیده سولماز حسینی مقدم

نیروهای شناوری ارشمیدسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سیده سولماز حسینی مقدم

ارشمیدس

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ملینا یحیایی

قلب

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فصلنامه دانش آموزان پایه نهم

فصلنامه گروهی دانش آموزان با مدیریت دبیر پیامهای آسمانی خانم کریم پور

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

اندیا ناصر ترابی

پلاسما

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تارا شفقت رودسري

1384/06/29

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آنوشا اميرمعزي

1384/06/23

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تينا شفقت رودسري

1384/06/29

دبستان دخترانه سما

فردوس حلمي زاده

1386/06/28

دبستان پسرانه سما

اميررضا عبادي

1387/06/30

دبستان پسرانه سما

پارسا پورموسي

1390/06/24

دبستان دخترانه سما

آرشيدا كاوياني

1388/06/29

دبستان دخترانه سما

هستي ارمندئي

1388/06/24

دبستان پسرانه سما

ياشار سعدي قوجه بگلو

1390/06/26

دبستان پسرانه سما

علي ثمره

1390/06/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي توحيدي شره جيني

1381/06/29

دبستان دخترانه سما

دلنيا رمضاني

1389/06/23

دبستان دخترانه سما

پارمين منصورخاكي

1388/06/25

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مرسا براتي

1384/06/30

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هانيه طاهري

1380/06/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سيدمتين ميرغياثي

1381/06/27

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سيده سولماز حسيني مقدم

1381/06/25

دبستان پسرانه سما

اميرعلي كاوه منش

1387/06/30

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي موسوي

1384/06/31

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نيما دولتي

1382/06/23