آخرین اخبار مدارس


19 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

13 آذردبستان دخترانه سما

12 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

12 آذردبستان پسرانه سما

12 آذردبستان پسرانه سما

12 آذردبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دیوان رهی معیری

محمد حسین معیری

ادبی

دبستان دخترانه سما

چرا و چگونه

ابرهار متسگر و مونیکا بویرر

علمی

دبستان پسرانه سما

سواد مالی برای کودکان

دکتر محرم اقا زاده

ر اموزش سواد مالی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

بر فراز آشیانه عنقا

انوری

خاطره

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

55 پرسش و پاسخ درباره‌ نماز.

حیدری ابهری

نماز

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

شعر معاصر

عزیزی

شعر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

جهان در پوست گردو: دنباله کتاب تاریخچه زمان

استیون هاوکینگ

تاریخچه زمان

دبستان دخترانه سما

دستگاه گردش خون

فرانسیس هالتون

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دانش آموز یک دقیقه ای

فاطمه زری نیا با مقدمه و نظارت

مطالعه و فراگیری اصولی و موفقیت تحصیلی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دانش اموزان با مشکلات عاطفی و رفتاری

روی هروارت

آشنایی با مشکلات فرزندان و دانش اموزان

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

زندگینامه شهید همت

محمد عزیزی

کتاب زندگینامه شهید همت (خاطراتش باحاله)

دبستان دخترانه سما

ماهیچه ها

فرانسیس هالتون

علمی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

رامين سليمي اروي

1380/09/29

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

آرمين سليمي اروي

1380/09/29

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

انسيه نصرت

1380/09/24

دبستان دخترانه سما

ستايش پورعليخان بيجارگاهي

1385/09/29

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ريحانه حيدري عبداللهي

1383/09/23

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رادين گندمي

1384/09/24

دبستان دخترانه سما

پرنيا رشوندحماملو

1386/09/25

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا مومني

1379/09/27

دبستان پسرانه سما

فريد فاضلي

1385/09/23

دبستان پسرانه سما

طاها مروج

1389/09/27